اخبار و مقالات

کودکان باید تابع قوانین هر محیطی باشند

یک روانشناس با بیان این‌که تفاوت اطلاعات کودک با دیگر دوستان به خودکم بینی فرد منجر می‌شود و از این‌رو ارتباط مناسبی با محیط و افراد برقرار نمی‌شود،‌ گفت: کودکان باید طبق مقررات موجود در هر محیطی رفتار کنند و تابع آن باشند.